Axaltior

Find Flow för
Stockholm Meeting Selection

Vi samarbetar med Stockholm Meeting Selection och har tagit fram Find Flow. Ett koncept så att ni får full effekt av er konferens, dvs inte bara att lokalen och maten blir perfekt, utan att ni som grupp verkligen jobbar bra ihop, och hittar flytet i ert samarbete.

Find Flow är framtaget gemensamt av Axaltiors Maria Lind och Hillevi Nordqvist från Hillevi Karriär.

Självledarskap Motivation & Arbetsglädje

Förutom att ha kul tillsammans, handlar konferenser nästan alltid om att involvera medarbetare och skapa engagemang i aktuella frågor i organisationen. Det kan handla om att starta ett nytt projekt; fördjupa gruppens samarbete, ta fram en ny lösning; göra affärsplanering; introducera en ny organisation.

1
Inspirations föreläsning / Workshop
Vi håller en inspirationsföreläsning, med tillhörande övning, dialog och reflektion efteråt.
2
Grupputveckling
Vi jobbar med kommunikation, grupputveckling, och arbetsglädje för att utvecklas som grupp.
3
Moderator / Facilitator
Vi modererar diskussionen av det område ni vill fokusera på, så alla kommer till tals och ni når ett resultat.

Teman

Exempel på teman vi gjort för andra är:

  • Find Flow! Hitta flytet i ert samarbete
  • Självledarskap, medarbetarskap och arbetsglädje
  • Hälsa, motivation och goda vanor
  • Hållbart medarbetarskap och långsiktigt ledarskap
  • Effektiva arbetssätt och teamwork
  • Arbetsglädje, tillit och trygghet
  • Självledarskap och effektiva möten
  • Ledarskap, teambuilding och kommunikation

Innehåll

Teambuilding, kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, förändring, värderingar, motivation, bemötande, grupputveckling, samarbete, hur ni skapar goda relationer och bra arbetsflöden i ert team!