Axaltior

Vi bygger bättre ledare och starkare team

Sveriges mest konkreta ledar- och team-utveckling med tydliga mål och uppföljning över tid vad avser prestation, personlig utveckling, välmående och affärsmässiga resultat.

Axaltior driver även Sveriges mest krävande team-building Team Extreme.

Några av våra kunder
Karolinska Institutet Rekryteringsgruppen IKEA
Adestia InZynk