Healthcheck nuläge på ert team?

Vill ert team få konkreta actions på hur ni kan bli ännu bättre eller komma tillrätta med utmaningar? Vill du veta nuläget på ditt team inom de viktigaste områdena? Då är Axaltiors Healthcheck helt rätt.

Vi genomför även Healthchecks på hela företaget.

Har du en Healthcheck Code från Axaltior, skriv in den ovan för att starta din Healthcheck.

Team

Hur bra fungerar ert team?

Är ni ett högpresterande team med välfungerande ledarskap? Vilka områden kan ni bli bättre på och hur? Axaltiors Healthcheck ger er svaren. Vi undersöker på djupet de viktigaste faktorerna för välfungerande, välmående och effektiva team som alltid överträffar sina affärsmål. Healcheck är vår metod för att göra en nulägesanalys av ert team eller ledarskap.

Efter initial Healthcheck och workshop har teamet tillgång till vår plattform och verktyg under 12mån. Detta för att ge tillgång till redskap för att utveckla teamet ytterligare samt att lätt kunna följa utvecklingen över tid.

Metoden är baserad på välrenommerad forskning samt erfarenhet från företagsvärlden, Försvarsmakten och idrotten.

1
Hur fungerar teamet?
Är det ok att göra misstag, ställa obekväma frågor, ta risk, säga ifrån, be om hjälp. Stöttar teamet andra medlemmars initiativ och värderas allas färdigheter. En mängd frågor för att fånga hur socialt och psykiskt tryggt teamet är och hur teamets ledarskap påverkar. Hur ser gruppdynamiken ut samt hur moget är teamet?
2
Affärsresultat
Att varje team har förståelse, tillit och kan koppla teamets arbete till företagets affärsmål är en förutsättning för att teamet skall vara engagerade och effektiva. Vi mäter även hur teamet upplever att de har de resurser som krävs för att nå sina mål.
3
Mål, roller och tydlighet
Att alla vet vad som skall göras, när det skall vara klart, vem som gör vad och vad vi har för resurser att tillgå. Ytterligare frågor berör förmågan att fatta beslut och implementera dessa. Finns förmågan i teamet att fånga alla medlemmars unika kompetens?
4
Beslutsfattande
Förmågan att fatta beslut är en nyckel för att teamet skall vara effektivt. Hur teamet fattar beslut, på vilken grund och informationsmängd samt hur besluten implementeras är några av de delarna vi mäter.
5
Produktivitet
Att vara produktiv är en nyckel för teamets framgång. Planerar och genomförs uppgifter effektivt? Utvecklar teamet sina arbetssätt kontinuerligt? Har teamet rätt verktyg och resurser för att ha förutsättningar att göra ett bra jobb? Samarbetar teamet bra samt finns en bra möteskultur och mycket mer.
6
Förtroende, ansvar och ledarskap
Att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan team-medlemmarna (inklusive chefer) och att alla tar ansvar för de uppgifter de har är två grundbultar för välfungerande team. Vi mäter även vilken typ av ledarskap teamet upplever och hur väl det fungerar.
7
Är det vi gör viktigt?
Känslan av att det arbete vi gör har en mening och är viktigt, är en betydande faktor för välmående och prestation. Hur fungerar detta på ett personligt plan samt för teamet som helhet? Får vi uppskattning för det vi gör? Är ledarskapet sådant att teamet utmanas och utvecklas? Fångas team-medlemmars personliga uppfattning om hur de vill utvecklas i framtiden upp?
8
Engagemang
Engagemang är en kritisk faktor för hur effektivt teamet är och hur kvalitativt resultatet är. Finns frihet och gemenskap i teamet? Engagement är även en av de faktorer som påverkar företaget som helhet mest, både hur teamet fungerar och levererar.
9
Feedback, transparens och kommunikation
Att kommunicera och genom kontinuerlig feedback utvecklas som ledare, team-medlem och team är ytterst viktigt. Att det finns en öppenhet i kommunitionen och att alla känner sig trygga med att säga vad de tycker och tänker är en förutsättning för att teamet skall fungera optimalt. Det ställer krav på såväl team-medlemmar som ledarskapet.
10
Välmående
Söndagskvällen närmar sig sitt slut och det är dags att ladda inför en ny arbetsvecka. Är du laddad eller känner du oket på axlarna? Mår du fysiskt och psykiskt bra samt trivs du och har en bra chef?

Företag

Hur bra fungerar ert företag?

Vill ni göra ett nuläge på hela organisationen? Genom att låta alla team inom företaget / affärsenheten / avdelningen göra en Healthcheck får ni en unik insikt i er organisation. På företagsnivå är syftet att identifiera de viktigaste styrkorna och utvecklingsmöjligheterna samtidigt som integriteten i teamen är bevarad.

Omfattningen är samma på företagsnivå som för enskilda team och rapporten innehåller samma övergripande områden. Den stora skillnaden är slutrapporterna. Teamen får givetvis respektive Team-rapport. På företags-nivå är rapporten betydligt mer fokuserad på helheten med tydliga indikations-grafer på vart olika insatser kan vara värdefulla att undersöka samt inom vilka områden och var eventuella risker och brister finns.

Allt finns i AX-online. Unikt för företagshealthcheck är att våra Dashboards har en mer utförlig grafisk analys. Vi anpassar även Healthchecken för att den skall skala på ett bra sätt i varje organisation och inte vara allt för tidskrävande för teamen.

Resultat och detaljerna

Resultat

Efter genomförd Healtcheck sammanställs en rapport. Rapporten inkluderar resultatet inom de olika områdena, en sammaställning på styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Redovisning av resultat, rapport samt förslag på åtgärder sker i en workshop. Detta tar ca 3h och genomförs av en av våra partners.

Vad ingår?

  • Introduktion till Healthcheck (1h)
  • Genomförande av Healtcheck
  • Healthcheck-rapport (för företag leveraras en för hela företaget samt att varje team får sitt team rapport)
  • Redovisning av resultat samt förslag på åtgärder i en workshop / möte (3h)
  • AX-online plattformen
  • Upp till totalt 3 Healthchecks under 12mån

Genomförande

Healthchecken genomförs helt anonymt och det finns ingen koppling mellan svaren och enskilda team-medlemmar. Det är teamet och att svaren är uppriktiga som är det som är det viktiga att fånga i vår Healthcheck. Allt sker i AX-online och inloggning sker med en Healthcheck Code. Den tar ca 30 min att genomföra och består av enkla flervalsfrågor. Vi rekommenderar att du schemalägger tid för detta och sitter ostört.

Healthcheck får fram en baseline / nulägesanalys. För att kunna följa utvecklingen över tid har teamet valet att genomföra flera Healthchecks under 12mån samt att vår plattform och verktyg alltid finns tillgänglig för stöd och att följa teamets utveckling.

Boka Healthcheck?

Dags för ert team att genomföra en Healthcheck. Vi är alltid öppna och tillgängliga för frågor och funderingar, så tveka inte att kontakta någon av oss.