Team Extreme antar ni utmaningen?

Vi skapar högpresterande team genom Sveriges tuffaste och mest utmanande team-utbildning. Team Extreme är inte för alla, är det för ert team?

Team Extreme

Allt är inte publikt, men en del är

Detaljerna vad ingår i prövningen?

Team Extreme bygger på en praktiskt tillämpning med teoretiska inslag och genomförs i team.

Översikt

Team Extreme genomförs under fyra dagar i Stockholm, Bohuslän eller Skåne. Två nätter på hotell och en natt i naturen. En majoritet av utbildningen kommer att vara utomhus i underbar skärgårdsmiljö. Vissa övningar inleds med teori, andra kastas ni in i utan några som helst förberedelser. Första dagen är det övningar och teori blandat, men förbered er på full fart från början. Dag två och tre spenderas i naturen och gruppen sätts på prov ordentligt i en uppsjö av påfrestande övningar. Dag fyra återkopplar, utvärderar och planerar vi framåt.

Praktiskt kommer hela utbildningen ske utomhus samt i konferensrum. De måltider vi inte äter i naturen intas på välrenommerade restaturanger.

Ovisshet och brist på kontroll är en del av utbildningen. Den detaljerade agendan är därför hemlig och helt anpassad efter ert team. Därav kommer ej någon detaljerad utbildningsplan att publiceras innan utbildningen.

Namn
Team Extreme
Innehåll
 • Strapatsövningar
 • Gruppdynamik
 • Roller i gruppen
 • Ansvarshantering och delegering
 • Problemlösning
 • Konflikthantering
 • Stresshantering
 • Feedback
 • Situationsanpassat ledarskap
Plats
Sandhamn, Stockholm
Fiskebäckskil, Bohuslän
Kullaberg, Skåne
Tid
Start: Dag 1 10:00
Slut: Dag 4 15:00
Vad ingår
 • Hotell
 • Samtliga måltider
 • Samtlig utrustning utom kläder och skor
 • Förberedelser, genomförande & uppföljning
 • Personligt utbildningstecken vid godkänd utbildning
 • Team certifiering vid godkänd utbildning
 • Tillgång till AX-online
 • Team Extreme utrustningspaket, att använda under utbildningen och många år framöver
Deltagare
Max 12 deltagare per team
Pris
22 500 kr per person

Utbildningen

Mål, målgrupp och förberedelser

Team Extreme är en metod för teamutveckling som fokuserar på teamets funktion och individernas bidrag till gruppen. Metoden bygger på principen att ett bra team kräver förtroende på djupet mellan gruppmedlemmarna för att fungera. Teamet är den klart viktigaste komponenten på alla arbetsplatser, men får oftast inte möjligheten att utvecklas till full potential. Grundprinciper vi jobbar efter är öppenhet, förtroende, gemenskap, ansvar och måluppfyllnad.

Teamet kommer utmanas såväl mentalt som fysiskt i syfte att stärka sin skicklighet i att konsten att samarbeta och etablera tillit. Där fokus ligger på uppgiften och gruppen har fri åtkomst till alla individers förmågor.

Förtroende i teamet
Ett team måste lita på varandra. När respekt och förtroende infinner sig uppstår en gruppdynamik som består. Våra övningar tvingar fram personliga egenskaper och vikten av att ha förtroende för varandra.
Kommunikation
Öppen, ärlig och konstruktiv kommunikation mellan alla i gruppen (även chefer) är nyckeln till kontinuerlig utveckling. Vi tar teamet från grunder i feedback till att öppen kommunikation är en naturlig del av teamets kontinuerliga arbete i vardagen.
Problemlösning
Våra övningar är speciellt utvecklade för att påvisa varför laget framför jaget inte bara är ett ordspråk utan en av de viktigaste parametrarna för ett välfungerande team. Övningarna prövar även gruppens förmåga att fatta beslut, vilket är en av de viktigaste parametrarna för ett välfungerande team.
Resultat, mål och uppföljning
Vad är uppgiften, vem gör vad och vad kan vi göra bättre nästa gång? Att avkräva personligt ansvar av deltagarna liksom förmågan att utvärdera varför vi lyckas/inte lyckas och lära av erfarenheterna är centrala för fortsatt utveckling. Vi tillhandahåller verktyg och arbetssätt för teamet.

Mål

Vi tillämpar en KPI-baserad metod för mätning av mål. Den finns i vår online-tjänst AX-online, som baserar sig på att vi innan start genomför en Healthcheck för att se teamets aktuella baseline. Med det resultatet som utgångspunkt fastställer teamet sina mål direkt när vi träffas. Dessa mäts på nytt vid avslutad utbildning samt månadsvis under ett år efter utbildningen genomförts (ingår).

Alla team som genomför Team Extreme med godkänt resultat får tillgång till AX-online för att kunna fortsätta följa sina KPI:er även efter utbildningen.

AX-online och uppföljning 1ggr/mån under 12mån ingår i priset för alla team som genomför Team Extreme med godkänt resultat.

Målgrupp

Team i alla typer av organisationer som vill kraftigt öka sin förmåga till samarbete, få ut det allra bästa av hela teamet där individernas skilda förmågor utnyttjas samt höja sin output och välmående. Vi tar endast emot redan befintliga eller nya team som skall jobba ihop. Vi tar inte emot enskilda individer. Bäst effekt nås om teamet är verksamt i en tjänsteorganisation och minst effekt om teamet arbetar inom militär eller blåljus yrken. Det eftersom de i sin vardag måste behärska det Team Extreme innehåller. Team som kommer till oss skall vara motiverade att genomföra utbildningen och vara beredda på att det är tufft både mentalt och fysiskt. Team Extreme kan även vara lämpat för team med problem, men där teamet vill förbättra sin situation och inte bara återfå sin förmåga att fungera utan även visa att teamet är villiga att ta nästa steg i gruppens utveckling.

Förberedelsefas

Team Extrems praktiska prövning sker under fyra dagars intensiva övningar. För att fokuset då ska kunna ligga på det praktiska genomförandet behöver gruppen förbereda sig teoretiskt på några områden innan start. Samtidigt kommer fysiska utmaningar uppmuntras under denna period för att teamet ska komma väl förberedda för genomförandefasen. Det sker under förberedelsefasen som börjar en månad innan start.

Beräknad tidsåtgång är 1-2h per vecka.

Uppföljning & AX-online

Följer vi inte upp vet vi inte om vi nått de mål vi satt upp. Vi är ytterst noggranna med denna del och kommer erbjuda att följa varje team under minst 12 mån. Vi gör detta på två olika sätt:

 • Månatliga online-möten
 • Vår online-tjänst AX-online

I AX-online kommer hela teamets mål och utveckling presenteras i visuellt enkla dashboards. Teamet kan följa utvecklingen direkt i verktyget. Teamet erbjuds också en timmes fri coaching/månad från Axaltior. Primärt för att inte tappa fokus och få en second opinion från en extern part som följer teamet.

“Team Extreme är ingen ledarskapsutbildning, ingen konferens med vin och rajtan tajtan. Det är inte för alla, det är för er som verkligen vill dedikera er till att få det bästa teamet.”

Fredrik Stenbeck
Fredrik Stenbeck
Partner, Axaltior

Boka Team Extreme

Team Extreme är en prövning som inte är för alla team och något som fordrar gedigna förberedelser och uppföljning. Därför genomför vi endast ett begränsat antal Team Extreme per år. Team Extreme syftar också till att de som deltar blir en del av ett nätverk av Team Extreme-team som består över tid.

Anmälan görs enklast genom att maila eller ringa. Finns frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss.

Vi klarade det!

Utbildningstecken & Certifiering

Att genomföra Team Extreme är något att vara stolt över, det är Sveriges tuffaste teamutbildning mentalt och fysiskt. Då vi endast erbjuder ett fåtal utbildnignar per år, är det få som ges möjlighet att genomföra Team Extreme. Det är ej heller självklart att alla blir examinerade. Det är en utbildning som inger förtroende och bevis på din förmåga att på kort tid tillsammans med andra bemästra att med framgång hantera både tuffa, stressiga och på andra sätt påfrestande situationer i team.

Utbildningstecken

Om du blir examinerad tilldelas du ett utbildningstecken. Utbildningstecknet är ett yrkesmässigt bevis på att du vet hur du fungerar i ett team och att du har ingått i team som verkligen visat att man vill prestera på högsta nivå. Det är även en stor personlig prestation.

Certifiering

En Team Extreme Certifiering är ett kvitto och verifiering för att teamet fungerar och kan prestera i alla olika situationer som uppkommer på arbetsplatsen. Ett Team Extreme Certifierat team kommer att vara ett team utöver det vanliga på arbetsplatsen, om inte annat för att teamet kommer att leverera på högsta nivå oavsett utmaning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och erbjudandena direkt i din inkorg.