Ledarutveckling från chef till ledare

Vill du utveckla dig själv och ta ditt team till nya affärsmässiga resultat, höja dig från traditionellt chefskap till att bli en verklig ledare.

Vår ledarutveckling är konkret och affärsnära med tyngdpunkt på praktiskt tillämpning. Vi släpper inte våra ledare med en pärm för bokhyllan, vi följer upp och stöttar över tid.

Team Extreme

Från chef till ledare

Vad är Ledarutvecklings-
programmet?

Programmet är 12 mån av kontinuerlig utveckling av dig som ledare. Detta sker genom teoretiska utbildnings-moduler, mängder med verktyg och metoder praktisk tillämpning på din arbetsplats, kontinuerlig träning och personlig coaching. Självklart mäts framsteg och uppföljning finns alltid tillgängligt på AX-online.

Översikt

Målet med Axaltiors ledarutvecklingsprogram är att på ett mätbart sätt utveckla dig till en bättre ledare på ett sätt som ger konkreta affärsmässiga resultat och team som kommunicerar och samarbetar och blir högpresterande samt att hela teamet utvecklas på bästa sätt.

Vi ger dig konkreta verktyg för att bygga högpresterande team. Detta är inte enbart en pärm med teori att ha i bokhyllan, utan praktiska erfarenheter och verktyg som du kan använda direkt i din vardag. Våra verktyg finns i vår digitala tjänst AX-online och är enkla att använda för att följa upp och mäta resultatet av din och ditt teams utveckling.

Vi vill ge dig möjligheten att få tillfredställelsen att se ditt team utvecklas samtidigt som det affärsmässiga resultatet ökar.

Innehåll

Teori och praktisk träning under 6 - 12 mån beroende på intensitet. Detta sker med 16 fysiska och digitala träffar i grupp samt individuell coaching. Träningen du får under kursen kan du direkt tillämpa i din vardag.

AX-online och uppföljning 1ggr/mån under 12mån ingår, dvs utöver teori och den praktiska träningen, i priset för alla ledare som genomför programmet.

 • Självanalys (Birkman) samt coachning vid programmets start
 • 360-graders ledarutvärdering (Farax360) innan programmet
 • Teori
 • Träning av vanor
 • Feedback från coacher och deltagare
 • Ledarutvärdering efter programmet
 • Tillgång till AX-online

Du får feedback från coacher och deltagare, till exempel på hur du: presenterar, ställer frågor, lyssnar och coachar, hanterar olika medarbetare, ställer krav, hanterar möten och hanterar dina egna känslor i olika situationer.

Längd
6 - 12mån
Moduler
 1. Uppstart och självkännedom
 2. Utbildning i ledarskapsteorier
 3. Träning och coaching kommunikation
 4. Ansvarshantering och delegering
 5. Coaching frågeteknik + aktivt lyssnande (praktik)
 6. Coaching anpassa ledarstilen (praktik)
 7. Coaching effektiva möten (praktik)
 8. Coaching svåra samtal (praktik)
 9. Check utveckling och utvärdering
Ledare
Våra programledare har alla minst 15 års ledarerfarenhet och är licensierade i de metoder vi använder.
Plats
De fysiska träffarna sker i Stockholm, Göteborg eller Helsingborg / Malmö.
Pris
39 500 kr per person

"Att utbildningstillfällena hade med praktiska övningar som sedan direkt kan användas i verksamheten är en av dom största vinsterna som direkt ger ROI, och sedan accelerera ROI ju mer man använder det man lärt sig. Tack till er för bra upplägg och kursmaterial!"

~ Ernst Konecnik, VD Adestia AB

Programmet

Ledaren är avgörande för företagets resultat

Det ställs kontinuerligt nya krav på oss som ledare. ”War for talent”, generationsväxling, distansarbete och digitaliseringen är några av de förändringar vi sett. Idag finns även ett större fokus på medarbetarnas välbefinnande och hälsa.

Ditt ledarskap är det som avgör prestationen hos medarbetare och team, men det är inte alltid självklart hur du ska agera bäst som ledare. Speciellt som kraven ökar och ledarrollen förändras. Under programmet jobbar vi därför efter fem viktiga principer för bästa resultat.

Aktiv praktik och träning
Det finns ett antal konkreta ledarbeteenden som är avgörande för att lyckas i ledarrollen. Dessa behöver du träna i praktiken och över tid för att de ska bli en naturlig del av ditt ledarskap. Hela programmet är upplagt så att det alltid finns en praktisk del där du får träna på de olika modulerna.
Långsiktigt arbete
Programmet sker under 12 mån för att säkerställa att dina nya vanor blir naturliga. Det betyder att du behöver lägga ner lite extra tid och energi initialt. Men när du väl integrerat beteendena så kommer du att ha dem med dig för alltid. Vi kommer att stötta dig hela vägen och kontinuerligt stämma av mot mål och alltid coacha dig.
Feedback och coaching
Feedback är nyckeln till att bättre förstå hur omgivningen uppfattar dig så att du kan optimera och anpassa ditt ledarskap till de du är satt att leda. Därför är uppriktig feedback och coaching viktiga delar i vårt program.
Självinsikt
Att förstå dig själv och hur du är som ledare, på djupet, är grunden för att kunna förstärka dina styrkor och höja dig inom områden som är utmanande för dig.
Etablerade och beprövade tester
Vi använder oss av Birkman Metoden och Farax360° som är beprövade och forskningsbaserade personlighets- och ledarskapstester. Med dessa som underlag kan vi matcha dina behov med rätt verktyg för din utveckling. Vi änvänder även vår egen Healthcheck för att förstå hur teamet du leder fungerar.

"Jag måste erkänna att jag till en början var tveksam till ledarskapsprogram, coaching och Birkman-genomgång med mitt intensiva schema men jag tackade ja i sista minuten. Det har blivit en riktigt lyft för mitt arbete och förstås även för de jag arbetar tillsammans med. Jag har rekommenderat detta vidare till mina gruppmedlemmar samt kollegor och samtliga har haft mycket positiva erfarenheter."

~ Volkan Özenci, Adjungerad professor, Överläkare Karolinska Universitetsjukhuset

Verrifikation

Diplomerad Ledare

Axaltiors teoretiska och praktiska ledarutvecklingsprogram ställer en hel del krav och framför allt är den praktiska träningen utmanande, men framför allt är det utvecklande och du har nu både teoretiskt och praktiskt fått rätt kunskap och verktyg för att ta nästa steg som ledare. Grattis!

Du tilldelas efter programmet ett inramat diplom som verifierar att du är en diplomerad Axaltior Ledare.

Boka Ledarutvecklingsprogrammet

Vi genomför tre öppna program per år. Datum och anmälan för de öppna prograammen finns nedan. Vi genomför även ledarutvecklings-program internt för företag som vill utveckla sina chefer, kontakta oss för mer info.

Är det mer individuell ledarutveckling du söker, är vår Ledarcoaching kanske värd att utvärdera.

Anmälan görs enklast via anmälnings-länkarna, men självklart är det bara att maila eller ringa om frågor och funderingar uppstår.

Ledarutveckling
Datum
Start 11 sept 2024
Plats
Stockholm
Boka
Ledarutveckling
Datum
Start - Annonseras inom kort
Plats
Göteborg
Intresse
Ledarutveckling
Datum
Start - Annonseras inom kort
Plats
Helsingborg / Malmö
Intresse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och erbjudandena direkt i din inkorg.